Hoạt động nghiên cứu BE tại Trung tâm Dược lý lâm sàng

Tại Trung tâm Dược lý lâm sàng, chúng tôi xác định kiệm thời gian là góp phần giúp cho các đối tác tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả, lợi nhuận trong quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm. Chính vì vậy, đội ngũ nghiên cứu viên của Trung tâm Dược lý lâm sàng luôn nỗ lực đặt mục tiêu làm việc nhanh, kế hoạch để đảm bảo tiến độ trong mỗi nghiên cứu. Với nghiên cứu Tương đương sinh học, chúng tôi đặt ra thời hạn cụ thể để đảm bảo tiến độ công việc:  

  • Nộp hồ sơ thông qua Hội đồng đạo đức sau tối đa 2 tuần kể từ ngày ký kết hợp đồng và nhận mẫu thuốc đạt chuẩn kiểm nghiệm.
  • Triển khai nghiên cứu 1 tuần ngay sau khi được Hội đồng Đạo đức thông qua và có quyết định của Hội đồng đạo đức.
  • Phân tích mẫu, thống kê ngay sau khi giai đoạn 2 của nghiên cứu được tiến hành
  • Báo cáo và trả kết quả trong vòng 2 tuần sau khi kết thúc giai đoạn 2 của nghiên cứu.

Đảm bảo tiến độ nghiên cứu, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo tính khoa học của nghiên cứu. Các nghiên cứu viên của Trung tâm Dược lý lâm sàng luôn nỗ cập nhật các hướng dẫn mới nhất, các thông tin nghiên cứu mới nhất của Việt Nam và thế giới để xây dựng đề cương nghiên cứu phù hợp nhất cho từng sản phẩm.

Nhờ đảm bảo tiến độ và chất lượng nghiên cứu, nên mặc dù là đơn vị tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu dược lý lâm sàng (trong đó có mảng nghiên cứu tương đương sinh học) chưa lâu nhưng bước đầu Trung tâm đã xây dựng được uy tín trong hoạt động nghiên cứu dược lý lâm sàng nói chung và thử tương đương sinh học nói riêng. Chính vì vậy, ngày càng nhiều công ty dược tin tưởng và chọn Trung tâm Dược lý lâm sàng làm đối tác tiến hành thử nghiệm Tương đương sinh học. Nhiều hợp đồng về triển khai các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, tương đương sinh học đã và đang được ký kết, triển khai và hoàn thành. Trung tâm Dược lý lâm sàng sẽ luôn nỗ lực để trở thành đối tác tin cậy, cùng góp sức trong sự phát triển của ngành Dược.