Đào tạo chuyên môn về Dược lý lâm sàng là hoạt động nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành về lĩnh vực dược lý lâm sàng cho các chuyên gia y tế. Dược lý lâm sàng là lĩnh vực khoa học nghiên cứu về tác dụng của thuốc lên cơ thể người, nhằm chọn lựa phác đồ điều trị thích hợp và theo dõi đáp ứng điều trị ở người bệnh.

Hoạt động đào tạo sẽ trang bị kiến thức nền tảng về dược lý học, dược động học, dược lực học; phương pháp thiết kế, tiến hành các thử nghiệm lâm sàng về thuốc... cho học viên, bên cạnh đó là rèn luyện các kỹ năng thực hành quan trọng để theo dõi và đánh giá đáp ứng điều trị của bệnh nhân, từ đó điều chỉnh phác đồ phù hợp.

Đào tạo chuyên môn Dược lý lâm sàng góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ y bác sĩ, dược sĩ; từ đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả hơn.