Triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, ngẫu nhiên, mù đôi đối chứng giả dược đánh giá hiệu quả và độ an toàn thuốc dự phòng Covid-19

Sau một thời gian khẩn trương chuẩn bị, tháng 5 năm 2024, nhóm nghiên cứu của Trung tâm Dược lý lâm sàng đã chính thức triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, ngẫu nhiên, mù đôi đối chứng giả dược đánh giá hiệu quả và độ an toàn thuốc S217622 trong dự phòng Sars-Cov-2 có triệu chứng ở những người trong gia đình tiếp xúc với cá nhân mắc COVID-19 có triệu chứng tại site Quảng Xương - Thanh Hoá. 

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, ngẫu nhiên, mù đôi đối chứng giả dược đánh giá hiệu quả và độ an toàn thuốc S217622 trong dự phòng Sars-Cov-2 có triệu chứng ở những người trong gia đình tiếp xúc với cá nhân mắc COVID-19 có triệu chứng là một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng đa Trung tâm, được thực hiện ở nhiều Quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, Nam Phi, Nhật Bản, Singapore,.. với mục tiêu đánh giá tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm S217622 do Shionogi Nhật Bản phát triển trong dự phòng Sars-Cov-2. Trước đó sản phẩm này đã được cấp phép khẩn cấp để điều trị Sars-Cov-2 có triệu chứng tại Nhật Bản vào năm 2022. 

Nghiên cứu thu tuyển đối tượng tình nguyện viên là người từ 12 tuổi trở lên, sống trong cùng gia đình có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng.  Người tình nguyện khi tham gia nghiên cứu sẽ uống sản phẩm nghiên cứu (SS217622 hoặc giả dược) trong 5 ngày, và được theo dõi sức khoẻ trong 28 ngày. 

Được sự chấp thuận của Hội đồng Đạo Đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia - Bộ Y tế, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Xương, và sự tiếp nhận của các xã trong huyện, nghiên cứu đã và đang được triển khai có hiệu quả tại 5 xã và thị trấn của huyện Quảng Xương và dự định sẽ tiếp tục mở rộng thu tuyển ở địa bàn các xã khác trong huyện.

Nhóm nghiên cứu tập huấn truyền thông nghiên cứu tại địa phương 

Khám sàng tuyển tại nhà đối tượng