Triển khai nghiên cứu tương đương sinh học chế phẩm chứa paracetamol tại Trung tâm Dược lý Lâm sàng - Đại học Y Hà Nội

Đầu năm 2016, Trung tâm Dược lý lâm sàng Trường Đại học Y Hà Nội đã thực hiện nghiên cứu TĐSH đầu tiên tại Trung tâm. Đây là nghiên cứu chéo, ngẫu nhiên, đơn liều, 2 thuốc, 2 trình tự, 2 giai đoạn ở tình trạng đói trên 18 người tình nguyện với thuốc nghiên cứu có hoạt chất là paracetamol. ThS. Nguyễn Phương Thanh – chủ nhiệm đề tài cùng với nhóm nghiên cứu đã xây dựng đề cương nghiên cứu chi tiết, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Trường Đại học Y Hà Nội đã thông qua cho phép triển khai nghiên cứu này. Nghiên cứu được triển khai và hoàn thành trong vòng 4 tháng kể từ khi ký hợp đồng với kết quả tốt: giai đoạn lâm sàng và giai đoạn phân tích dịch sinh học tuân thủ đề cương nghiên cứu; kết quả định lượng cho thấy thuốc nghiên cứu và thuốc đối chứng là tương đương về mặt sinh học

Tiếp nối thành công của nghiên cứu TĐSH đầu tiên này, Trung tâm Dược lý lâm sàng  Trường Đại học Y Hà Nội đã và đang tiếp tục triển khai nhiều nghiên cứu TĐSH với nhiều hoạt chất khác nhau. Việc đảm bảo chất lượng nghiên cứu, cải tiến quy trình, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu luôn được Trung tâm Dược lý lâm sàng chú trọng thực hiện, hứa hẹn các nghiên cứu được thực hiện với chất quy trình chặt chẽ và thời gian ngắn hơn.