TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM GIA THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG  GIAI ĐOẠN 1- VẮC XIN PHÒNG COVID-19
TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM GIA THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG GIAI ĐOẠN 1- VẮC XIN PHÒNG COVID-19
Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 – Vắc xin COVIVAC chính thức tiếp nhận đăng ký từ 08 giờ 00 ngày 05 tháng 03 năm 2021.
Lễ khởi động Chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin COVIVAC do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế sản xuất Tại Đại học Y Hà Nội
Lễ khởi động Chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin COVIVAC do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế sản xuất Tại Đại học Y Hà Nội
Sáng ngày 21/01/2021, Lễ khởi động chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin COVIVAC do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) trực thuộc Bộ Y tế sản xuất, được tổ chức tại Trường Đại học Y Hà Nội. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo và các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC), Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE), Trường Đại học Y Hà Nội cùng đại diện của các cơ quan, đơn vị có liên quan và đông đảo người dân quan tâm tới nghiên cứu vắc xin phòng COVID-19. Việc thử nghiệm lâm sàng do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện, phối hợp cùng với Trường Đại học Y Hà Nội. Cụ thể, Trung tâm Dược lý lâm sàng thuộc Trường Đại học Y Hà Nội được Bộ Y tế thẩm định là Tổ chức đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP) được lựa chọn tiến hành thử nghiệm. Trong quá trình thử nghiệm, Trung tâm sẽ phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội dưới sự giám sát của Bộ Y tế.
Lễ khởi động triển khai Chương Trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin COVIVAC
Lễ khởi động triển khai Chương Trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin COVIVAC
Sau các nghiên cứu thử nghiệm đánh giá tiền lâm sàng thành công, Covivac – Vắc xin phòng Covid -19 được phát triển bởi Viện vắc xin và sinh phẩm (IVAC) thuộc Bộ Y tế đã được phê duyệt để triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I trên người. Trường Đại học Y Hà Nội vinh dự được lựa chọn là cơ quan triển khai thử nghiệm quan trọng này.
Tuyển tình nguyện viên cho nghiên cứu tương đương sinh học tháng 5/2020
Tuyển tình nguyện viên cho nghiên cứu tương đương sinh học tháng 5/2020
Trung tâm Dược lý lâm sàng tiếp tục tuyển Tình nguyện viên tham gia Nghiên cứu Tương đương sinh học diễn ra vào7/5-17/5/2020

Thẩm định thuốcQuy trình thẩm định | Hoạt động thẩm định | Hỗ trợ

Tổng hợp: Khuyến cáo về nguy cơ tái hoạt hóa HBV khi điều trị HCV bằng thuốc kháng virus tác động trực tiếp

Tổng hợp: Khuyến cáo về nguy cơ tái hoạt hóa HBV khi điều trị HCV bằng thuốc kháng virus tác động trực tiếp

Các cơ quan quản lý dược phẩm trên thế giới đều nhận thấy có mối liên hệ giữa việc sử...

Liên kết website

Website trường Đại học Y Hà Nội