TUYỂN BỆNH NHÂN THAM GIA THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG THUỐC ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH THỂ TIÊU CHẢY
TUYỂN BỆNH NHÂN THAM GIA THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG THUỐC ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH THỂ TIÊU CHẢY
Bộ môn Dược lý - Đại học Y Hà Nội tuyển bệnh nhân tình nguyện tham gia thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị hội chứng ruột kích thích. Sản phẩm ĐT01 có nguồn gốc dược liệu do Viện Y học Cổ truyền Quân Đội nghiên cứu phát triển, Bộ môn Dược lý Đại học y Hà Nội đã nghiên cứu đánh giá tiền lâm sàng. Sản phẩm được Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học chấp thuận cho tiến hành thử trên lâm sàng.

Thẩm định thuốcQuy trình thẩm định | Hoạt động thẩm định | Hỗ trợ

Tổng hợp: Khuyến cáo về nguy cơ tái hoạt hóa HBV khi điều trị HCV bằng thuốc kháng virus tác động trực tiếp

Tổng hợp: Khuyến cáo về nguy cơ tái hoạt hóa HBV khi điều trị HCV bằng thuốc kháng virus tác động trực tiếp

Các cơ quan quản lý dược phẩm trên thế giới đều nhận thấy có mối liên hệ giữa việc sử...

Liên kết website

Website trường Đại học Y Hà Nội