Giới thiệu

Lễ khởi động Chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin COVIVAC do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế sản xuất Tại Đại học Y Hà Nội

Lễ khởi động Chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin COVIVAC do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế sản xuất Tại Đại học Y Hà Nội

Sáng ngày 21/01/2021, Lễ khởi động chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin COVIVAC do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) trực thuộc Bộ Y tế sản xuất, được tổ chức...
Ngày 21 Tháng Giêng 2021 Đọc thêm...
Lễ khởi động triển khai Chương Trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin COVIVAC

Lễ khởi động triển khai Chương Trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin COVIVAC

Sau các nghiên cứu thử nghiệm đánh giá tiền lâm sàng thành công, Covivac – Vắc xin phòng Covid -19 được phát triển bởi...
Ngày 19 Tháng Giêng 2021 Đọc thêm...
Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và...
Ngày 25 Tháng Tư 2017 Đọc thêm...
Hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ môn Dược lý

Hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ môn Dược lý

Chào mừng 60 năm thành lập Bộ môn Dược lý - trường Đại học Y Hà Nội
Ngày 01 Tháng Mười Một 2016 Đọc thêm...
Triển khai nghiên cứu tương đương sinh học tại Trung tâm dược lý lâm sàng Đại học Y Hà Nội.

Triển khai nghiên cứu tương đương sinh học tại Trung tâm dược lý lâm sàng Đại học Y Hà Nội.

Trung tâm Dược lý lâm sàng - Trường Đại học Y Hà Nội là một trong số không nhiều các đơn...
Ngày 04 Tháng Tư 2016 Đọc thêm...
Khái niệm và lịch sử Chuyên ngành Dược lý lâm sàng

Khái niệm và lịch sử Chuyên ngành Dược lý lâm sàng

Dược lý lâm sàng là ngành khoa học nghiên cứu tất cả các khía cạnh của mối tương tác giữa...
Ngày 29 Tháng Hai 2016 Đọc thêm...
Nhân lực

Nhân lực

Ngày 19 Tháng Hai 2016 Đọc thêm...
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Ngày 19 Tháng Hai 2016 Đọc thêm...
Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh và tầm nhìn

Trung tâm Dược lý lâm sàng trường Đại học Y Hà Nội là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực dược lý lâm sàng tại...
Ngày 19 Tháng Hai 2016 Đọc thêm...
Lễ khai trương Trung tâm Dược lý lâm sàng

Lễ khai trương Trung tâm Dược lý lâm sàng

Ngày 18/12/2013 Trung tâm Dược lý lâm sàng - Đại học Y Hà Nội chính thức được thành lập...
Ngày 19 Tháng Mười Hai 2013 Đọc thêm...