Giới thiệuNhân lực

Nhân lực


 

 1. PGS. TS. Phạm Thị Vân Anh - Giám đốc Trung tâm
 2. TS. BSNT. Nguyễn Phương Thanh 
 3. TS. BS. Đậu Thùy Dương
 4. ThS. DS. Bùi Thị Hương Thảo
 5. ThS. DS. Nguyễn Thị Thúy
 6. TS. BS. Nguyễn Chí Dũng
 7. TS. BS Nguyễn Trần Bách 
 8. ThS. BS. Đặng Ngọc Mai 
 9. ThS. Nguyễn Ngọc Quý 
 10. ThS. Ds. Hà Quang Tuyến 
 11. ThS. Ds. Ngô Thị Thuý