Nghiên cứu

TUYỂN BỆNH NHÂN THAM GIA THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2

TUYỂN BỆNH NHÂN THAM GIA THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2

Trung tâm Dược lý lâm sàng Đại học Y Hà Nội tuyển tình nguyện viên là bệnh nhân Đái tháo đường type II tham gia...
Ngày 18 Tháng Mười Một 2023 Đọc thêm...
Thử nghiệm lâm sàng vắc xin ARCT-154

Thử nghiệm lâm sàng vắc xin ARCT-154

Vắc xin phòng Covid-19 theo công nghệ mARN do Arcturus therapeutics Hoa Kỳ phát triển, được triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng cả...
Ngày 04 Tháng Mười 2023 Đọc thêm...
TUYỂN BỆNH NHÂN THAM GIA THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG THUỐC ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH THỂ TIÊU CHẢY

TUYỂN BỆNH NHÂN THAM GIA THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG THUỐC ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH THỂ TIÊU CHẢY

Bộ môn Dược lý - Đại học Y Hà Nội tuyển bệnh nhân tình nguyện tham gia thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị...
Ngày 22 Tháng Hai 2023 Đọc thêm...
Tuyển tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng sản phẩm CHIẾT XUẤT HỒNG SÂM HÀN QUỐC

Tuyển tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng sản phẩm CHIẾT XUẤT HỒNG SÂM HÀN QUỐC

• Hồng sâm Hàn Quốc là sản phẩm tăng cường sức khoẻ được sử dụng lâu đời và được ưa chuộng trên thế giới. Bên cạnh rất nhiều các tác dụng đã được công bố như tăng...
Ngày 18 Tháng Bảy 2022 Đọc thêm...
THÔNG BÁO TUYỂN NGƯỜI TÌNH NGUYỆN THAM GIA NGHIÊN CỨU THỬ TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC

THÔNG BÁO TUYỂN NGƯỜI TÌNH NGUYỆN THAM GIA NGHIÊN CỨU THỬ TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC

Tên nghiên cứu: Đánh giá tương đương sinh học in vivo chế phẩm Viên nén LITAPYL 160 (fenofibrate 160mg/viên) do Công ty Cổ...
Ngày 12 Tháng Mười Hai 2021 Đọc thêm...
Tuyển tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng vắc xin phòng Covid 19

Tuyển tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng vắc xin phòng Covid 19

Trung tâm Dược lý lâm sàng Đại học Y Hà Nộituyển tình nguyện viên tại khu vực Hà Nội tham...
Ngày 10 Tháng Chín 2021 Đọc thêm...
TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM GIA THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG  GIAI ĐOẠN 1- VẮC XIN PHÒNG COVID-19

TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN THAM GIA THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG GIAI ĐOẠN 1- VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 – Vắc xin COVIVAC chính thức tiếp nhận đăng ký từ 08 giờ 00...
Ngày 04 Tháng Ba 2021 Đọc thêm...
Tuyển tình nguyện viên cho nghiên cứu tương đương sinh học tháng 5/2020

Tuyển tình nguyện viên cho nghiên cứu tương đương sinh học tháng 5/2020

Trung tâm Dược lý lâm sàng tiếp tục tuyển Tình nguyện viên tham gia Nghiên cứu Tương đương sinh học...
Ngày 04 Tháng Năm 2020 Đọc thêm...
Tuyển bệnh nhân cho nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị đái tháo đường type 2

Tuyển bệnh nhân cho nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị đái tháo đường type 2

Trung tâm Dược lý lâm sàng tuyển bệnh nhân cho nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị đái tháo đường...
Ngày 14 Tháng Giêng 2020 Đọc thêm...
Tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu tương đương sinh học tháng 1/2020

Tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu tương đương sinh học tháng 1/2020

Trung tâm Dược lý lâm sàng tiếp tục tuyển người tình nguyện cho Nghiên cứu tương đương sinh học diễn...
Ngày 25 Tháng Mười Hai 2019 Đọc thêm...
Tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu tương đương sinh học tháng 5/2019

Tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu tương đương sinh học tháng 5/2019

Trung tâm dược lý lâm sàng tiếp tục tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu tương đương sinh học
Ngày 23 Tháng Tư 2019 Đọc thêm...
tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu tương đương sinh học tháng 2/2019

tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu tương đương sinh học tháng 2/2019

Trung tâm Dược lý lâm sàng tiếp tục tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu tương đương sinh học vào...
Ngày 26 Tháng Hai 2019 Đọc thêm...
Tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu tương đương sinh học tháng 1/2019

Tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu tương đương sinh học tháng 1/2019

Trung tâm Dược lý lâm sàng tiếp tục tuyển người tình nguyện NAM cho nghiên cứu Đánh giá tương đương sinh học in vivo chế phẩm FABAPOXIM 100...
Ngày 14 Tháng Giêng 2019 Đọc thêm...
Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (tháng 1 năm 2019)

Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (tháng 1 năm 2019)

Trung tâm Dược lý lâm sàng tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học
Ngày 02 Tháng Giêng 2019 Đọc thêm...
Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học tháng 12 năm 2018

Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học tháng 12 năm 2018

Trung tâm Dược lý lâm sàng tuyển người tình nguyện tham gia nghiên cứu tương đương sinh học
Ngày 10 Tháng Mười Hai 2018 Đọc thêm...
THÔNG BÁO TUYỂN BỆNH NHÂN THAM GIA NGHIÊN CỨU TNLS

THÔNG BÁO TUYỂN BỆNH NHÂN THAM GIA NGHIÊN CỨU TNLS

Trung tâm dược lý lâm sàng tuyển bệnh nhân tham gia nghiên cứu Thử nghiệm lâm sàng pha 1 nhãn mở...
Ngày 20 Tháng Mười Một 2018 Đọc thêm...
Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (tháng 6.2018) - Thông báo số 08

Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (tháng 6.2018) - Thông báo số 08

Trung tâm Dược lý lâm sàng tiếp tục tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu tương đương sinh học vào...
Ngày 05 Tháng Sáu 2018 Đọc thêm...
DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC TẠI TRUNG TÂM DƯỢC LÝ LÂM SÀNG

DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC TẠI TRUNG TÂM DƯỢC LÝ LÂM SÀNG

Trong thời gian qua, Trung tâm Dược lý lâm sàng đã triển khai thực hiện thành công nhiều đề tài nghiên cứu tương đương...
Ngày 22 Tháng Ba 2018 Đọc thêm...
Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (tháng 12.2017-1-2018) - Thông báo số 07

Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (tháng 12.2017-1-2018) - Thông báo số 07

Trung tâm Dược lý lâm sàng - Đại học Y Hà Nội tiếp tục tuyển người tình nguyện tham gia nghiên...
Ngày 16 Tháng Mười Hai 2017 Đọc thêm...
Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (tháng 12.2017) - Thông báo số 06

Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (tháng 12.2017) - Thông báo số 06

Trung tâm Dược lý lâm sàng trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục tuyển người tình nguyện cho các...
Ngày 27 Tháng Mười Một 2017 Đọc thêm...
Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (số 5)

Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (số 5)

Trung tâm Dược lý lâm sàng trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục tuyển người tình nguyện cho các...
Ngày 16 Tháng Mười Một 2017 Đọc thêm...
Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (số 4)

Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (số 4)

Trung tâm Dược lý lâm sàng tiếp tục tuyển người tình nguyện cho các nghiên cứu tương đương sinh học...
Ngày 21 Tháng Mười 2017 Đọc thêm...
Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (số 3)

Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (số 3)

Trung tâm Dược lý lâm sàng tiếp tục tuyển người tình nguyện cho các nghiên cứu tương đương sinh học...
Ngày 26 Tháng Chín 2017 Đọc thêm...
Hoạt động nghiên cứu BE tại Trung tâm Dược lý lâm sàng

Hoạt động nghiên cứu BE tại Trung tâm Dược lý lâm sàng

Nhanh, hiệu quả, đảm bảo tính khoa học là tiêu chí hàng đầu Trung tâm Dược lý lâm sàng đặt...
Ngày 18 Tháng Chín 2017 Đọc thêm...
Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (số 2)

Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (số 2)

Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học số CCP2017-BE.04
Ngày 22 Tháng Năm 2017 Đọc thêm...
Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học

Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học

Trung tâm Dược lý lâm sàng trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo tuyển người tình nguyện cho...
Ngày 24 Tháng Ba 2017 Đọc thêm...
Triển khai nghiên cứu tương đương sinh học chế phẩm chứa paracetamol tại Trung tâm Dược lý Lâm sàng - Đại học Y Hà Nội

Triển khai nghiên cứu tương đương sinh học chế phẩm chứa paracetamol tại Trung tâm Dược lý Lâm sàng - Đại học Y Hà Nội

Đầu năm 2016, Trung tâm Dược lý lâm sàng Trường Đại học Y Hà Nội đã thực hiện nghiên cứu...
Ngày 13 Tháng Sáu 2016 Đọc thêm...
THÔNG BÁO TUYỂN NGƯỜI TÌNH NGUYỆN

THÔNG BÁO TUYỂN NGƯỜI TÌNH NGUYỆN

THÔNG BÁO TUYỂN NGƯỜI TÌNH NGUYỆN THAM GIA NGHIÊN CỨU TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC
Ngày 27 Tháng Tư 2016 Đọc thêm...
Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Trung tâm Dược lý lâm sàng Trường Đại học Y Hà Nội là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực dược lý lâm sàng tại...
Ngày 29 Tháng Hai 2016 Đọc thêm...