Nghiên cứu Tương đương sinh học

THÔNG BÁO TUYỂN NGƯỜI TÌNH NGUYỆN THAM GIA NGHIÊN CỨU THỬ TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC

THÔNG BÁO TUYỂN NGƯỜI TÌNH NGUYỆN THAM GIA NGHIÊN CỨU THỬ TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC

Tên nghiên cứu: Đánh giá tương đương sinh học in vivo chế phẩm Viên nén LITAPYL 160 (fenofibrate 160mg/viên) do Công ty Cổ...
Ngày 12 Tháng Mười Hai 2021 Đọc thêm...
Tuyển tình nguyện viên cho nghiên cứu tương đương sinh học tháng 5/2020

Tuyển tình nguyện viên cho nghiên cứu tương đương sinh học tháng 5/2020

Trung tâm Dược lý lâm sàng tiếp tục tuyển Tình nguyện viên tham gia Nghiên cứu Tương đương sinh học...
Ngày 04 Tháng Năm 2020 Đọc thêm...
Tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu tương đương sinh học tháng 1/2020

Tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu tương đương sinh học tháng 1/2020

Trung tâm Dược lý lâm sàng tiếp tục tuyển người tình nguyện cho Nghiên cứu tương đương sinh học diễn...
Ngày 25 Tháng Mười Hai 2019 Đọc thêm...
Tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu tương đương sinh học tháng 5/2019

Tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu tương đương sinh học tháng 5/2019

Trung tâm dược lý lâm sàng tiếp tục tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu tương đương sinh học
Ngày 23 Tháng Tư 2019 Đọc thêm...
tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu tương đương sinh học tháng 2/2019

tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu tương đương sinh học tháng 2/2019

Trung tâm Dược lý lâm sàng tiếp tục tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu tương đương sinh học vào...
Ngày 26 Tháng Hai 2019 Đọc thêm...
Tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu tương đương sinh học tháng 1/2019

Tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu tương đương sinh học tháng 1/2019

Trung tâm Dược lý lâm sàng tiếp tục tuyển người tình nguyện NAM cho nghiên cứu Đánh giá tương đương sinh học in vivo chế phẩm FABAPOXIM 100...
Ngày 14 Tháng Giêng 2019 Đọc thêm...
Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (tháng 1 năm 2019)

Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (tháng 1 năm 2019)

Trung tâm Dược lý lâm sàng tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học
Ngày 02 Tháng Giêng 2019 Đọc thêm...
Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học tháng 12 năm 2018

Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học tháng 12 năm 2018

Trung tâm Dược lý lâm sàng tuyển người tình nguyện tham gia nghiên cứu tương đương sinh học
Ngày 10 Tháng Mười Hai 2018 Đọc thêm...
Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (tháng 6.2018) - Thông báo số 08

Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (tháng 6.2018) - Thông báo số 08

Trung tâm Dược lý lâm sàng tiếp tục tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu tương đương sinh học vào...
Ngày 05 Tháng Sáu 2018 Đọc thêm...
DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC TẠI TRUNG TÂM DƯỢC LÝ LÂM SÀNG

DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC TẠI TRUNG TÂM DƯỢC LÝ LÂM SÀNG

Trong thời gian qua, Trung tâm Dược lý lâm sàng đã triển khai thực hiện thành công nhiều đề tài nghiên cứu tương đương...
Ngày 22 Tháng Ba 2018 Đọc thêm...
Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (tháng 12.2017-1-2018) - Thông báo số 07

Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (tháng 12.2017-1-2018) - Thông báo số 07

Trung tâm Dược lý lâm sàng - Đại học Y Hà Nội tiếp tục tuyển người tình nguyện tham gia nghiên...
Ngày 16 Tháng Mười Hai 2017 Đọc thêm...
Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (tháng 12.2017) - Thông báo số 06

Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (tháng 12.2017) - Thông báo số 06

Trung tâm Dược lý lâm sàng trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục tuyển người tình nguyện cho các...
Ngày 27 Tháng Mười Một 2017 Đọc thêm...
Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (số 5)

Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (số 5)

Trung tâm Dược lý lâm sàng trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục tuyển người tình nguyện cho các...
Ngày 16 Tháng Mười Một 2017 Đọc thêm...
Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (số 4)

Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (số 4)

Trung tâm Dược lý lâm sàng tiếp tục tuyển người tình nguyện cho các nghiên cứu tương đương sinh học...
Ngày 21 Tháng Mười 2017 Đọc thêm...
Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (số 3)

Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (số 3)

Trung tâm Dược lý lâm sàng tiếp tục tuyển người tình nguyện cho các nghiên cứu tương đương sinh học...
Ngày 26 Tháng Chín 2017 Đọc thêm...
Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (số 2)

Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học (số 2)

Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học số CCP2017-BE.04
Ngày 22 Tháng Năm 2017 Đọc thêm...
Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học

Thông báo tuyển người tình nguyện cho nghiên cứu Tương đương sinh học

Trung tâm Dược lý lâm sàng trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo tuyển người tình nguyện cho...
Ngày 24 Tháng Ba 2017 Đọc thêm...